Lekce parkouru či kurzy parkouru 2018-09-27T12:50:55+00:00

< Parkour slovník

Lekce parkouru či kurzy parkouru

Obě slova znamenají totéž, avšak lidé vyhledávají, jak kurzy parkouru, tak i lekce parkouru. Kvůli dohledatelnosti přidávám obě slova.

Lekce parkouru je parkourový trénink, kdy jste vedeni zkušeným traceurem. Stavbu tréninku určuje tedy on a je na jeho zodpovědnosti, aby byl trénink bezpečný, účinný a efektivní. Účel lekce je pomoci účastníkovi docílit rychlejšího zlepšení a získání znalostí nutných pro trénink parkouru. Lekce parkouru je většinou placená.

Pokud hledáte kvalitní lekce parkouru/kurzy parkouru, pak se můžete obrátit na organizaci L.E.A.D. Parkour či InMotion Academy.

Zpět do parkour slovníku