Co je to PARKOUR?

Znáte ty šílence z youtubu, kteří skáčou ze střechy na střechu? To je parkour… Teda jen jeho malá část. Takhle parkour vidí většina lidí. Pojďme ale parkour prozkoumat více do hloubky.

Pro začátek je dobré vědět, že TRACEUR = Člověk provozující parkour.

Definic parkouru je mnoho

Parkour je těžké definovat. Pro nás, traceury, je parkour víc než jen skákání po zdech. Je to něco, co se do slov nevejde. Někteří traceuři se o definici parkouru však pokusili.

Jeden významný český traceur řekl:

„Kolik je na světě traceurů, tolik je na světě i definic pakouru.“ Jan „Joanis“ Haluza.

Ze zkušenosti vím, že to tak doopravdy je. Protože nemůžu mluvit za všechny traceury, dovolím si citovat ty nejznámější definice parkouru:

„Parkour je metoda tréninku, která nám umožňuje překonávat překážky v městském i přírodním terénu.“ David Belle

David Belle je zakladatel parkouru a parkour vnímá jako efektivní a účinný pohyb. Cílem je dostat se co nejrychleji z bodu A do bodu B.

Jan ‚Joanis‘ Haluza však v Bellově definici něco chybělo. Obohatil ji o své poznatky a na web Parkour.cz zveřejnil proto následující definici:

„Parkour je přirozený trénink těla a mysli, zdokonalený moderními znalostmi a metodami, s cílem stát se všestranně silným člověkem schopným pohybovat se efektivně ve svém přirozeném prostředí (městě, lese, poušti, džungli, moři…) bez jakýchkoliv omezení, ať už vlastního těla či okolních překážek, či dokonce omezení času (rozuměj: věku, stáří).“ Jan „Joanis“ Haluza

Předchozí definice nádherně doplňuje definice Andrese Kalteise, která přibližuje filozofii parkouru.

„Pochopit filozofii parkouru chce čas, protože si na ni musíte nejdřív zvyknout. Zatímco se snažíte o zvládnutí technik, nepocítíte příliš filozofie. Ale jakmile se dokážete pohybovat svou cestou, začnete zjišťovat, jak parkour mění další věci ve vašem životě a váš přístup k řešení problémů – například v práci – se změní, protože trénujete překonávání překážek. Toto náhlé zjištění se objevuje u různých lidí různě, někdy přijde velmi brzy a někdy velmi pozdě. Nemůžete říct „trvá to dva měsíce, než pochopíte, co je parkour.“ Teď už neříkám „dělám parkour,“ ale „žiju parkour,“ protože se stal mou životní filosofií, mou cestou, jak dělat všechno ostatní.“ Andreas Kalteis
Pro lepší obrázek o parkouru doporučuji shlédnout reportáž z pořadu Víkend:
Parkour je velmi komplexní disciplína. Díky tomu, že parkour nemá ucelený systém tréninkových metod, vzniklo více tréninkových stylů. Někteří začali do efektivního běhu přidávat akrobatické prvky, jiní trénují čistě efektivní pohyb bez salt, a další trénují téměř jen akrobatické kousky. Podívejte se na následující 3 videa a posuďte sami.

3 videa, 3 různé styly, ale všechno parkour

První video je nejblíže Bellově filozofii efektivního pohybu. Hlavními zásadami je rychlost a efektivita. Autorem videa je l1consolable.
Druhé video nabízí pohled na traceura, který spojil efektivní pohyb a ladnost akrobatických prvků. Autorem videa je Alexander Schauer.
Třetí video je od traceura, který se zaměřuje na efektnost a krásu. Je proto nejdále od parkourové filozofie od Davida Bella, tedy efektivního rychlého pohybu. Autorem videa je Pavel ‚Pasha‘ Petkuns.
Filozofie PARKOURU