ADD 2018-09-27T12:50:55+00:00

< Parkour slovník

ADD

ADD je zkratka pro „L'art du deplacement“ (umění se přemístit), což je původní název pro parkour. Tento pojem vymyslel tým Yamakasi, aby popsali to, co dělají. Slovo „parkour“ v té době totiž neexistovalo.

Filozofie a definice ADD podle Yamakasi

ADD by šlo zastřešit 3 slovy: běhání, lezení, skákání. K praktikování „L'art du deplacement“ (ADD) není třeba žádného nářadí ani doplňků. Není zde žádná soutěž – nikdo není první ani poslední. Veškeré překážky překonáváte kvůli sobě, nikoli pro vítězství či slávu.

Trénink je založený na průběžné tělesné přípravě a posilování svalstva. Součástí tréninku je stejnou měrou i technická a mentální příprava. Nezbytnost v tréninku je překonávat svůj strach. Dalším krokem je tu samou metodiku překonání strachu ze skoku aplikovat do reálného života. Výsledkem je větší sebevědomí a sebejistota nejen při tréninku, ale i v životě.

Součástí hodnotového systému ADD je pokora k začínajícím. Tím, že se stáváte silnějším, máte zodpovědnost vůči začínajícím – „Buď silný sám, abychom mohli být silní společně“. Tento způsob tréninku je v parkour komunitě známý jako „old school parkour“.

Nejblíže filozofii ADD je v ČR organizace L.E.A.D. Parkour, která vede tréninky v mnoha městech v ČR.

Zpět do parkour slovníku